8 700 111 19
  Elektroninė parduotuvė

  Atliekų tvarkymas


  SVARBI INFORMACIJA VISUOMENEI

  ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, ALYVOS, PADANGŲ, PAKUOČIŲ TVARKYMAS


  Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos bei neperdirbamos atliekos ilgą laiką išlieka nesuirusios, kenksmingos medžiagos kaupiasi ir teršia aplinką bei kenkia žmonių sveikatai.
  Rūšiuojant ir perdirbant atliekas pramonėje žaliavos naudojamos pakartotinai, taip tausojant gamtos išteklius, todėl labai svarbu elektros, elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, padangų, pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir nugabenti į tam skirtas vietas.

  DĖMESIO!
  Dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (iš jų – ir dujošvyčių lempų), akumuliatorių ir baterijų atliekų tvarkymo

  Elektros ir elektroninės įrangos prietaisuose (iš jų – ir dujošvytėse lempose) bei akumuliatoriuose ir baterijose yra pavojingų sveikatai ir gamtai medžiagų. Netinkamai išmetus šių gaminių atliekas, kenksmingos medžiagos pasklinda aplinkoje. Sunkieji metalai, rūgštys, tepalai garuoja ar susigeria į dirvą bei vandenį, o vėliau kartu su oru ar maistu patenka į žmogaus organizmą, sukeldami negalavimų bei sunkių ligų, apsigimimų, psichologinių sutrikimų.

   

   atlieku Šiuo specialiu perbraukto konteinerio ženklu žymimos atliekos – tai namuose, įmonėse, įstaigose ar kitose organizacijose susikaupianti nenaudojama, sugedusi buitinė technika ir kita elektros bei elektroninė įranga, panaudoti galvaniniai elementai ar nešiojamieji bei automobiliniai akumuliatoriai. Šiuo ženklu pažymėtų gaminių negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia surinkti atskirai, pavojingas medžiagas, esančias atliekose, nukenksminti, o naudingas perdirbti. Taip išgaunamos žaliavos, kurios panaudojamos naujiems prietaisams ar daiktams gaminti, tausojami žemės ištekliai ir saugoma aplinka. 

  Plačiau apie tai www.epa.lt.

  Šios atliekos IŠ VARTOTOJŲ surenkamos visuose „SENUKŲ“ prekybos centruose esančiose tam skirtose vietose ar specialiose talpyklose. Informacija teikiama informacijos centruose arba nemokamu tel. 8 8000 11 119. Jei priduoti atliekas prekybos centruose nepatogu, kitus papildomus surinkimo taškus galima rasti adresu www.epa.lt. Konsultuotis arba užsakyti nemokamą atliekų išvežimą galima tel. 8 695 55 111. Taip pat daugelis parduotuvių, teikdamos transporto paslaugą, iš anksto susitarus nemokamai gali paimti šias atliekas.

  Įspėjame!
  Ypač pavojingos yra dujošvyčių lempų atliekos. Uždaroje patalpoje sudužus dujošvytei lempai, reikia gerai pravėdinti patalpas, kad išsisklaidytų gyvsidabrio garai, kruopščiai surinkti visas šukes, jas sudėti į atskirą maišą ir pavalyti dūžio vietą šlapiu popieriniu rankšluosčiu. Vengti valyti vietą dulkiu siurbliu, nes pavojingi garai tik dar labiau pasklinda po namus.
  Dujošvyčių lempų negalima mesti į šiukšlių konteinerius su įprastomis buitinėmis atliekomis. Specialūs surinkimo punktai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Marijampolėje, Mažeikiuose ir Kėdainiuose. Konkretesnes surinkimo vietas galima rasti adresu www.epa.lt.

   DĖMESIO!
  Dėl alyvos atliekų surinkimo

  Alyvos atliekos – tai bet kokia tepimo ar pramoninė alyva, taip pat vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, mineralinė tepimo alyva, turbininė ir hidraulinė alyva, kuri tapo netinkama naudoti pagal pirminę paskirtį.

  Susidariusių alyvos atliekų negalima maišyti su kitomis buities atliekomis. Draudžiama išpilti ar išleisti alyvos atliekas ir alyvos atliekų perdirbimo liekanas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas; taip pat draudžiama išpilti ar išleisti alyvos atliekas ir alyvos atliekų perdirbimo liekanas ant dirvožemio. Netinkamai tvarkomos alyvos atliekos, patekusios į aplinką, gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti aplinkai bei žmonių sveikatai. Todėl labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Alyvos atliekas būtina atiduoti pavojingų atliekų tvarkytojams.

  Susikaupusias alyvos atliekas gyventojai gali pristatyti į artimiausią UAB „Žalvaris“ aikštelę, daugiau informacijos interneto svetainėje adresu http://www.zalvaris.lt/kontaktai-2.


  DĖMESIO!
  Padangų, pakuočių tvarkymas

  Automobilių padangos – ne tik kenksminga, pavojinga, bet ir sunkiai natūraliomis sąlygomis yranti atlieka. Padangas draudžiama mesti į komunalinių atliekų konteinerius, palikti šalia jų ar gamtoje. Gyventojai nemokamai 4–5 padangas gali pristatyti į veikiančias stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles.
  Nusidėvėjusios padangos gali būti panaudotos energijai gauti arba perdirbti į antrines žaliavas. Lietuvoje padangas energijai gauti naudoja AB „Akmenės cementas“. Kitas nusidėvėjusių padangų perdirbimo būdas – jas susmulkinti, atskiriant gumą, metalą. Tokiu būdu gaunami gumos miltai (granulės), kurie gali būti naudojami stadionų ar kitokiai guminei dangai, avalynei, automobilių guminėms detalėms gaminti ir kt. Nemažai Europos šalių senų padangų granules naudoja keliams tiesti – asfaltas su gumos priemaišomis kur kas ilgiaamžiškesnis.

  Prekių pakuočių atliekas galite mesti į pastatytus specialius pakuočių atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas – popieriui) ar priduoti pakuočių atliekų supirkimo punktuose, panaudoti buityje pagal kitą paskirtį. Pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas, reikia priduoti pardavėjams, iš kurių pirkote prekes.

  Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma pakuočių gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais.

  Pakuočių medžiagų ženklinimas

  zenklinimas 2

   

  • Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui naudojami skaitiniai kodai ir raidiniai sutrumpinimai:
  • plastikinė pakuotė: PET 1, HDPE 2, PVC 3, LDPE 4, PP 5, PS 6, kitokia plastikinė – 7–19;
  • popierinė / kartoninė pakuotė: PAP 20–39;
  • metalinė pakuotė: plieninė – FE 40, aliumininė – ALU 41, kitokia metalinė – 42–49;
  • medinė pakuotė: FOR 50–59;
  • tekstilinė pakuotė: medvilninė – TEX 60, džiuto – TEX 61, kitokia medvilninė – 62–69;
  • stiklinė pakuotė: bespalvė stiklinė – GL 70, žalia stiklinė – GL 71, ruda stiklinė – GL 72, kitokia stiklinė – 73–79;
  • kombinuota pakuotė: 80–99.

  Mūsų partneriai